Utdanning

Den sosialpedagogiske høgskolen

Jul 21, 2011 |
PR: 4
Ideell stiftelse som tilbyr undervisning innen samfunnsfag med hovedvekt på sosialpedagogikk. Informasjon om studietilbud, kurs, samarbeidspartnere og faglig ansvarlige. ... Les mer

Opplyringskontoret for søm og små verneverdige fag

Jul 21, 2011 |
PR: 4
Formidling av læreplasser i tekstil- og håndverksfag på Østlandet. Informasjon om fagopplæring til bedrifter og lærlinger innen yrkesfag. ... Les mer

Institutt for journalistikk

Jul 21, 2011 |
PR: 6
Informasjon om kurstilbud, dokumentasjon, forskning, IJ-forlaget, rapporter, STUP, PFF og mer. ... Les mer

bli.no

Jul 21, 2011 |
PR: 5
Felles startside for Norsk reiselivsskole, Norsk reiselivshøyskole og OMH Business School. Informasjon om studietilbud, studiemodell og tilbud til tidligere og nåværende studenter. ... Les mer

IAESTE Norges alumni

Jul 21, 2011 |
PR: 6
Registrering som alumnus i IAESTE Norge. ... Les mer

Legathåndboken

Jul 21, 2011 |
PR: 7
Om boken med informasjon om mer enn 2300 stipend, legater og andre støtteordninger for utdanning, samt søk i legatdatabasen. ... Les mer

Norges brannskole

Jul 21, 2011 |
PR: 5
Et nasjonalt kompetansesenter og utdanningsinstitusjon innen brannvern- og sikkerhet. Informasjon om skolen, tilsatte, kursplasser, og stillingsutlysninger. ... Les mer

Norges toppidrettsgymnas

Jul 21, 2011 |
PR: 4
Tilbyr ungdom som ønsker en idrettskarriere kombinasjonen av videregående skole og treningsøkter. Informasjon om skolen, studietilbudet og elevenes resultater. ... Les mer

Programme for International Student Assessment (PISA)

Jul 21, 2011 |
PR: 5
Internasjonalt prosjekt i regi av OECD som har til oppgave å måle skoleelevers kunnskaper og ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag ved avslutningen av den obligatoriske skolegangen. ... Les mer

Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)

Jul 21, 2011 |
PR: 6
Består av 15 statlig eide kompetansesentre og 25 andre spesialpedagogiske enheter. Disse yter spesialpedagogisk veiledning og støtte til kommuner og fylkeskommuner. Informasjon om enheter og ... Les mer

Stiftelsen institutt for anvendt pedagogikk (INAP)

Jul 21, 2011 |
PR: 4
Faglige nyheter og informasjon om begrepsundervisning etter Nyborgmodellen sam tilgjengelig litteratur og kursing i begrepsundervsining. ... Les mer