Category: Referanser

Global Warming Petition Project

Global Warming Petition Project er en underskriftsaksjon om menneskeskapte klimaendringer for klimaforskere, fysikere og andre vitenskapsmenn. http://www.petitionproject.org

Bedriftsbasen.no

Bedriftsbasen.no er en ledende søketjeneste på internett. Søk gratis etter norske firma, produkter og tjenester. Finn norske bedrifter på nett....

Wall of Truth

Wall of Truth er en nettside som avkler mediaskapte myter om situasjonen i Midt-Østen, Palestina og Israel. http://www.wall-of-truth.org

Migration Watch UK

Migration Watch UK er en politisk uavhengig tenketank som overvåker innvandring og utvandring i England. Nettsiden har mye tallmateriale og...

Hva er

Et oppslagsverk som gir definisjoner og forklaring på hva ting er. http://hva-er.no

Hvordan123.no

Hvordan123.no er en leverandør av «how-to»-guider. Vi har hundrevis av nyttige guider på vår side som viser deg hvordan du...

Abortion Facts

Abortion Facts er en nettressurs med informasjon, analyser og statistikk om abort. http://www.abortionfacts.com

Bibelen

Bibelen på internett. Hele det gamle testamentet og det nye testamentet som nettbibel. Nettsiden har i tillegg bilder og mye...

Y-Hvordan

Y-Hvordan er en norsk nettside som inneholder guider til hvordan du kan gjøre saker og ting. Det er mange hundre...

Ordbok

Ordbok 24 er en tjeneste der du kan brukeren raskt og enkelt oversette hele teksten eller enkeltord. Når du angir...

Skrednett

Presenterer kart over rasfare og rasulykker fra hele Norge med data fra Nasjonal skreddatabase. http://www.skrednett.no

KappAbel

Matematikkonkurranse for norske niendeklassinger. Konkurransen er kalt opp etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel. http://www.kappabel.com

LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen, en organisasjon for alle som er interessert i matematikk og matematikkundervisning. http://www.lamis.no

Matematikk.net

Tilbyr mattematikkleksikon, oppgaver og et aktivt mattematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler. Nettstedet gjennomgår også ungdomsskolens pensum...

Norsk matematikkråd

Frittstående, rådgivende organ med ansvars for matematikk, herunder statistikk og mekanikk, og matematikkdidaktikk. http://matematikkradet.no

matematikk.org

Resursside for elever fra grunnskule til videregående skole (og lærerskole), for deres lærerere og for interesserte foreldre. Nettstedet er et...

www.matte.no

Samling av nettressurser som kan brukes i skolens matematikkundervisning og informasjon om programmet DSL-Matte. http://www.matte.no

Abelprisen

Om Abelprisen og tidligere vinnere, samt om matematikeren Niels Henrik Abel som prisen er oppkalt etter. http://www.abelprisen.no

Cristin

Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi ved å legge til rette for at forskning i flere sektorer sees i...

Vitensenteret i Trondheim

Vitensenteret legger opp til læring igjennom praktisk eksperimentering med roboter, prismer og lasere, kjemiske stoffer, energi, speil, elektronikk og lignende....

Norges byggforskningsinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for bygg- og anleggssektoren. Oversikt over FoU-prosjekter, laboratorietjenester, produktgodkjenning og sertifisering, rådgivning, svartjeneste og forlagsprodukter. http://www.byggforsk.no

SINTEF

SINTEF-gruppen (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved NTH) er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon, med ca.1700 ansatte. http://www.sintef.no

SINTEF teknologiledelse

Avdeling som jobber med forskning knyttet til produktivitet, konkurranseevne, prosjektledelse og prosjektstyring. http://www.prestasjonsledelse.net

Teknologirådet

Uavhengig, rådgivende organ som skal vurdere den teknologiske utviklingen på alle samfunnsområder. http://www.teknologiradet.no

Fysikkforeningen

Studentorganisasjon ved fysisk institutt på universitetet i Oslo. Fysikkforeningen organiserer det sosiale livet på Fysisk institutt. Hjem

Norsk forening for medisinsk fysikk

Interesseorganisasjon for personer som arbeider med medisinsk fysikk. Medisinsk fysikk inbefatter blant annet strålebehandling, røntgendiagnostikk, og laserteknologi. http://www.medfys.no

Norsk fysikkråd

Nasjonalt fagråd under Det norske universitetsråd. Informasjon om representanter. http://www.norskfysikk.no

Botanikk-nett

Startside med oversikt over botanisk informasjon på nettet. Dekker sørlig Norge og Skandinavia. http://botanikk.no

Norsk zoologisk forening

Foreningen er åpen for alle som er interessert i zoologi både amatører og fagfolk. Foreningens viktigste arbeidsoppgaver er å spre...

Stjerneporten

Møteplassen for alle som er interesert i astronomi med ferske nyheter, tips, diskusjonsforum, bruktmarked og bildegalleri. http://www.stjerneporten.com

VitNytt

Nyheter og artikler om astronomi, samt dagens astronomibilde (APOD). http://www.vitnytt.no

astroWEB

Lenkesamling og oppdatert oversikt over astronomiske begivenheter. http://www.astroweb.no

Kaupangprosjektet

Privat initiativ i søndre Vestfold, med sider om blant annet arkeologiske besøksmål i regionen. http://www.kaupangprosjektet.no

Kittilbu utmarksmuseum

Museet ligger i Gausdal Vestfjell i Oppland. Det forteller historien om bruken av jernvinna og andre utmarksressurser fra steinalderen og...

Norsk arkeologisk selskap

Selskapet gir blant annet ut tidsskriftet Viking (siden 1937). Selskapet er åpent for alle som er interessert i arkeologi. http://www.arkeologi.no

Riksantikvaren

Sider med informasjon om det overordnede arbeidet med arkeologi og kulturminnevern i direktoratet for kulturminnevern. http://www.ra.no

Steinalder.no

Nettutstilling fra Arkeologisk museum i Stavanger og Arkikon om livet i steinalderen. http://www.steinalder.no

Arkeologi i nord

Arkeolog Frans-Arne Stylegar sine sider om nordisk arkeologi, med artikler, funnkataloger, tegninger etc. http://arkeologi.blogspot.com

Avaldsnesprosjektet

Sider med informasjon om arkeologiske funn og forskning omkring maktsenteret på Avaldsnes på Karmøy. http://www.vikingkings.no

Egge museum

Museet i Steinkjer ligger i det arkeologisk interessante Eggeområdet, og sidene presenterer blant annet funn og fornminner i området. http://www.eggemuseum.no

Statens kartverk

Kart og geografiske data for Norge. Nettbutikk for kjøp av kartinformasjon. Noe gratis produkter. http://www.statkart.no