Global Warming Petition Project

Global Warming Petition Project er en underskriftsaksjon om menneskeskapte klimaendringer for klimaforskere, fysikere og andre vitenskapsmenn. http://www.petitionproject.org
Read more

Bedriftsbasen.no

Bedriftsbasen.no er en ledende søketjeneste på internett. Søk gratis etter norske firma, produkter og tjenester. Finn norske bedrifter på nett. ...
Read more

Wall of Truth

Wall of Truth er en nettside som avkler mediaskapte myter om situasjonen i Midt-Østen, Palestina og Israel. http://www.wall-of-truth.org
Read more

EnkeltForklart.no

EnkeltForklart.no er en nettside for deg som søker enkle svar på både enkle og komplekse spørsmål, og for deg som ...
Read more

Migration Watch UK

Migration Watch UK er en politisk uavhengig tenketank som overvåker innvandring og utvandring i England. Nettsiden har mye tallmateriale og ...
Read more

Definisjoner

En side som gir definisjoner på et stort antall populære begrep. http://definisjoner.no
Read more

Hva er

Et oppslagsverk som gir definisjoner og forklaring på hva ting er. http://hva-er.no
Read more

Hvordan123.no

Hvordan123.no er en leverandør av «how-to»-guider. Vi har hundrevis av nyttige guider på vår side som viser deg hvordan du ...
Read more

Abortion Facts

Abortion Facts er en nettressurs med informasjon, analyser og statistikk om abort. http://www.abortionfacts.com
Read more

Bibelen

Bibelen på internett. Hele det gamle testamentet og det nye testamentet som nettbibel. Nettsiden har i tillegg bilder og mye ...
Read more

Center for Immigration Studies

Organisasjon som forsker på lovlig og ulovlig immigrasjon og sammfunnsmessige konsekvenser i USA. http://www.cis.org
Read more

Y-Hvordan

Y-Hvordan er en norsk nettside som inneholder guider til hvordan du kan gjøre saker og ting. Det er mange hundre ...
Read more

Ordbok

Ordbok 24 er en tjeneste der du kan brukeren raskt og enkelt oversette hele teksten eller enkeltord. Når du angir ...
Read more

Norges geologiske undersøkelse

NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann og er en etat under Nærings- og ...
Read more

Skrednett

Presenterer kart over rasfare og rasulykker fra hele Norge med data fra Nasjonal skreddatabase. http://www.skrednett.no
Read more

Vulkaner og vulkanisme

Vulkaner over hele verden, stadig oppdateringer av informasjon om utbrudd. Artikler og bilder. http://www.vulkaner.no
Read more

Abelprisen

Om Abelprisen og tidligere vinnere, samt om matematikeren Niels Henrik Abel som prisen er oppkalt etter. http://www.abelprisen.no
Read more

Norsk matematisk forening

Medlemsbladet til Norsk matematisk forening i fulltekst. http://matematikkforeningen.no
Read more

KappAbel

Matematikkonkurranse for norske niendeklassinger. Konkurransen er kalt opp etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel. http://www.kappabel.com
Read more

LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen, en organisasjon for alle som er interessert i matematikk og matematikkundervisning. http://www.lamis.no
Read more

Matematikk.net

Tilbyr mattematikkleksikon, oppgaver og et aktivt mattematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler. Nettstedet gjennomgår også ungdomsskolens pensum ...
Read more

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (NSMO)

Har som hovedoppgave å lede utvikling av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen i barnhage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og ...
Read more

Nordisk matematisk tidsskrift (Normat)

Informasjon om utgivere og abonnement, samt innholdsoversikt for hvert nummer. http://www.normat.no
Read more

Norsk matematikkråd

Frittstående, rådgivende organ med ansvars for matematikk, herunder statistikk og mekanikk, og matematikkdidaktikk. http://matematikkradet.no
Read more

matematikk.org

Resursside for elever fra grunnskule til videregående skole (og lærerskole), for deres lærerere og for interesserte foreldre. Nettstedet er et ...
Read more

www.matte.no

Samling av nettressurser som kan brukes i skolens matematikkundervisning og informasjon om programmet DSL-Matte. http://www.matte.no
Read more

Cristin

Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi ved å legge til rette for at forskning i flere sektorer sees i ...
Read more

Vitensenteret i Trondheim

Vitensenteret legger opp til læring igjennom praktisk eksperimentering med roboter, prismer og lasere, kjemiske stoffer, energi, speil, elektronikk og lignende. ...
Read more

Teknologirådet

Uavhengig, rådgivende organ som skal vurdere den teknologiske utviklingen på alle samfunnsområder. http://www.teknologiradet.no
Read more

Norges byggforskningsinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for bygg- og anleggssektoren. Oversikt over FoU-prosjekter, laboratorietjenester, produktgodkjenning og sertifisering, rådgivning, svartjeneste og forlagsprodukter. http://www.byggforsk.no
Read more

Norges internasjonale energiinstitutt (IFE)

Internasjonalt forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi med avdelinger på Kjeller og i Halden. Informasjon om instituttet, avdelingene og prosjekter pluss ...
Read more

Norsk akustisk selskap

Interesseorganisasjon for akustikere og akustikk-interesserte i Norge. http://www.akustisk-selskap.com
Read more

SINTEF

SINTEF-gruppen (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved NTH) er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon, med ca.1700 ansatte. http://www.sintef.no
Read more

SINTEF teknologiledelse

Avdeling som jobber med forskning knyttet til produktivitet, konkurranseevne, prosjektledelse og prosjektstyring. http://www.prestasjonsledelse.net
Read more

Fysikkforeningen

Studentorganisasjon ved fysisk institutt på universitetet i Oslo. Fysikkforeningen organiserer det sosiale livet på Fysisk institutt. Hjem
Read more

Norsk forening for medisinsk fysikk

Interesseorganisasjon for personer som arbeider med medisinsk fysikk. Medisinsk fysikk inbefatter blant annet strålebehandling, røntgendiagnostikk, og laserteknologi. Nyheter
Read more

Norsk fysikkråd

Nasjonalt fagråd under Det norske universitetsråd. Informasjon om representanter. http://www.norskfysikk.no
Read more

Botanikk-nett

Startside med oversikt over botanisk informasjon på nettet. Dekker sørlig Norge og Skandinavia. http://botanikk.no
Read more

Norsk zoologisk forening

Foreningen er åpen for alle som er interessert i zoologi både amatører og fagfolk. Foreningens viktigste arbeidsoppgaver er å spre ...
Read more

VitNytt

Nyheter og artikler om astronomi, samt dagens astronomibilde (APOD). http://www.vitnytt.no
Read more

astroWEB

Lenkesamling og oppdatert oversikt over astronomiske begivenheter. http://www.astroweb.no
Read more

Astronomisenteret Kometland

Informasjon om senteret, generell informasjon om astronomi samt diskusjonsforum. http://www.kometland.com
Read more

Stjerneporten

Møteplassen for alle som er interesert i astronomi med ferske nyheter, tips, diskusjonsforum, bruktmarked og bildegalleri. http://www.stjerneporten.com
Read more

Det norske arkeologmøtet

NAM er en interesseorganisasjon og en fagkonferanse for arkeologer i Norge. FORSIDE
Read more

Egge museum

Museet i Steinkjer ligger i det arkeologisk interessante Eggeområdet, og sidene presenterer blant annet funn og fornminner i området. http://www.eggemuseum.no
Read more

Ei reise i Nordfjord si eldre historie

Funn og fornminner i Nordfjord. http://www.nordfjordhistorie.no
Read more

Fornminner i Rogaland

Oversikt og beskrivelser av tilrettelagte fornminner i fylket. http://www.fornminner.no
Read more

Kaupangprosjektet

Privat initiativ i søndre Vestfold, med sider om blant annet arkeologiske besøksmål i regionen. http://www.kaupangprosjektet.no
Read more

Kittilbu utmarksmuseum

Museet ligger i Gausdal Vestfjell i Oppland. Det forteller historien om bruken av jernvinna og andre utmarksressurser fra steinalderen og ...
Read more

Lofotr – vikingmuseet på Borg

Lofotr er det kjente vikingmuseet på Borg. http://www.lofotr.no
Read more

Midgard historiske senter

Senteret holder til i Borre i Vestfold, og er plassert i utkanten av noen av de største gravhaugene fra yngre ...
Read more

Norsk arkeologisk selskap

Selskapet gir blant annet ut tidsskriftet Viking (siden 1937). Selskapet er åpent for alle som er interessert i arkeologi. http://www.arkeologi.no
Read more

Norsk institutt for kulturminneforskning

Instittet har blant annet ansvar for arkeologiske utgravninger i middelalderbyene Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim m. fl. Sidene inneholder informasjon ...
Read more

Primitive tider

Nett-utgaven av tidsskriftet Primitive tider. http://www.primitive-tider.com
Read more

Riksantikvaren

Sider med informasjon om det overordnede arbeidet med arkeologi og kulturminnevern i direktoratet for kulturminnevern. http://www.ra.no
Read more

Stavkirken – middelalderens trekirker i Norge

Informasjon om middelalderens trekirker i Norge. http://www.stavkirke.org
Read more

Steinalder.no

Nettutstilling fra Arkeologisk museum i Stavanger og Arkikon om livet i steinalderen. http://www.steinalder.no
Read more

Arkeologi i nord

Arkeolog Frans-Arne Stylegar sine sider om nordisk arkeologi, med artikler, funnkataloger, tegninger etc. http://arkeologi.blogspot.com
Read more

Avaldsnesprosjektet

Sider med informasjon om arkeologiske funn og forskning omkring maktsenteret på Avaldsnes på Karmøy. http://www.vikingkings.no
Read more

Norsk demografisk forening

Informasjon om demografi og demografiske universitetsstudier, konferanser, arrangementer og prosjekter. Den Norske Demografiforeningen
Read more

Norsk institutt for by- og regionforskning

NIBR et uavhengig forskningsinstitutt for anvendt samfunnsforskning lokalisert i Oslo og Alta. http://www.nibr.no
Read more

Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Det nasjonale kompetansesenteret for luftforurensninger i Norge. NILU forsker, utreder og overvåker luftkvalitet i Norge og har også stor internasjonal ...
Read more