Oslo Kamera Klubb

Aktiv fotoklubb i Oslo, med jevnlige foredrag og aktiviteter.
PR: 4