Ordspill

Klassisk ordlek der det gjelder å flette sammen ord på et spillbrett ved hjelp av bokstavbrikker.
PR: 6