Ordsiden.no

Gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk. Slår opp i en rekke kilder og søker samtidig i flere søkemotorer.
PR: 4