Norsk matematikkråd

Frittstående, rådgivende organ med ansvars for matematikk, herunder statistikk og mekanikk, og matematikkdidaktikk.
PR: 6