Norsk institutt for by- og regionforskning

NIBR et uavhengig forskningsinstitutt for anvendt samfunnsforskning lokalisert i Oslo og Alta.
PR: 6