Norsk bibliotekforening

Foreningen har som formål å fremme utviklingen av bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsvirksomhet.
PR: 6