Norges byggforskningsinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for bygg- og anleggssektoren. Oversikt over FoU-prosjekter, laboratorietjenester, produktgodkjenning og sertifisering, rÄdgivning, svartjeneste og forlagsprodukter.
PR: 6