Category: Helse

Forebygging.no

Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og helsefremmende arbeid med særlig fokus på rusforebygging. http://www.forebygging.no

Helsedirektoratet

Om direktoratet og dets tjenester, samt masse informasjon om helse. http://www.helsedirektoratet.no

Pasienthåndboka

Publikumsutgaven av Legehåndboka med oppdatert informasjon om sykdommer, behandlingsmetoder, undersøkelser og symptomer. http://www.pasienthandboka.no

Statens helsetilsyn

Har det overordnete tilsyn med all helsetjeneste i Norge, og ivaretar forvaltningsoppgaver knyttet til utøvelse av tilsynet. Gjennom helsefaglig rådgivning...

Klara Klok

Spørreside som gir informasjon og veiledning om temaene helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet for ungdom og unge voksne....

Ung.no

Offentlig informasjon om rettigheter, muligheter og plikter for de mellom 14 og 20 år. http://www.ung.no

Ungdom Mot Narkotika

UMN er en ungdomsorganisasjon som setter ungdomskultur på programmet, og som lar ungdom gjøre et informert valg angående narkotika. http://www.umn.no

Forbundet Mot Rusgift

Omfattende nettsted om alkohol, narkotika og medikamenter. Spesialsider om cannabis, om hjerte og helse, om rusgiftundervisning og egne studentsider. Tidsskriftet...

Tobakk dreper

Informasjon om tobakksindustrien og skader tobakk kan gi deg, filmer og artikler. http://www.tobakkdreper.no