Lenkeguiden

Lenkeguiden  -  Lenke informasjon
 
Tittel:Salten Regionråd
Lenke:http://www.salten.no
Pagerank:4
Beskrivelse:Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom ni kommuner i Salten. I tillegg er Salten Friluftsråd, Felles Ansvar i Salten, Partnerskap Salten, Salten Kultursamarbeid og Sunnhet i Salten underlagt regionrådet.
Emne:Regionalt: Nord-Norge
Eier: