Lenkeguiden

Lenkeguiden  -  Lenke informasjon
 
Tittel:Oslo Sámiid Searvi (OSS)
Lenke:http://www.samer.no
Pagerank:4
Beskrivelse:

OSS er en organisasjon som er tilsluttet Norske Samers Riksforbund (NSR). Arbeider for samiske rettigheter og arrangerer kulturelle arrangementer.

Emne:Samfunn: Menneskeraser
Eier:Oslo Sámiid Searvi