Lenkeguiden

Lenkeguiden  -  Lenke informasjon
 
Tittel:Norsk Helsenett
Lenke:http://www.nhn.no
Pagerank:5
Beskrivelse:Landsdekkende kommunikasjonsnett som knytter sykehus og andre helseaktører sammen i et sikret elektronisk nettverk. Helsenettet eies av de statlige regionale helseforetakene.
Emne:Helse: Helseinformasjon
Eier:nhn.no