Lenkeguiden

Lenkeguiden  -  Lenke informasjon
 
Tittel:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Lenke:http://www.lhl.no
Pagerank:5
Beskrivelse:Tilbud til hjerte- og lungesyke om forebygging, behandling og rehabilitering. Informasjon om hjerteinfarkt, tuberkulose, astma, KOLS og skader som følge av røyking. Informasjon om organdonasjon.
Emne:Helse: Sykdommer og lidelser
Eier:lhl.no