Lenkeguiden

Lenkeguiden  -  Lenke informasjon
 
Tittel:KORO - Kunst i offentlige rom
Lenke:http://www.koro.no
Pagerank:N/A
Beskrivelse:Kunst i offentlige rom (KORO) er statens fagorgan for kunst i offentlige rom og landets største kunstprodusent. Planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av kunstprosjekter er kjernen i virksomheten. KORO legger vekt på mangfold og nyskapning i kunstproduksjonen som når et bredt sammensatt publikum i byer og distrikter over hele landet. Kunstverkene utgjør Norges største og mest besøkte kunstsamling.
Emne:Kunst og kultur
Eier:Beate Styri