ICEJ Norway

Over 20 nasjoners kristne organisasjoners kristne ambassade i Jerusalem. Nettsiden er for for norsk avdeling.

N/A