Sykehus og medisin

Fritt sykehusvalg

Jul 29, 2011 |
N/A
Oversikt over ledige operasjonsplasser og sykehusplasser på offentlige sykehus og private klinikker. ... Les mer

Legevakten.no

Jul 29, 2011 |
PR: 4
Legevakten.no er en startside for nyttig medisinsk informasjon på internett ... Les mer

Helseforetak i Norge

Jul 29, 2011 |
N/A
Oversikt over samtlige helseforetak, lokale og regionale, samt pekere til deres respektive nettsteder etter hvert som slike opprettes. ... Les mer

Nasjonalt senter for telemedisin

Jul 29, 2011 |
PR: 6
Informasjon om mulighetene innen telemedisin for ulike grupper pasienter. Produserer, samler og formidler kunnskap om telemedisinske tjenester som skal være gratis for det offentlige norske ... Les mer

Nordlandssykehuset

Jul 29, 2011 |
PR: 5
Informasjon om helseforetaket som består av Bodø-sykehusene Nordland psykiatriske sykehus og Nordland sentralsykehus og Lofoten sykehus. ... Les mer

Tidsskrift for Den norske legeforening

Jul 29, 2011 |
PR: 7
Generelt medisinsk tidsskrift som utgis av Den norske legeforening. Søk etter medisinske artikler som har stått i tidsskriftet. ... Les mer

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Jul 29, 2011 |
PR: 7
Skal arbeide for å bedre befolkningens helse ved å fremskaffe kunnskap om hvordan folkehelsa utvikler seg og hvilke forhold som påvirker helsa. Folkehelseinstituttet formidler kunnskap og gir råd om ... Les mer