Organisasjoner

Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund (PFF)

Jul 29, 2011 |
PR: 3
PFF er en frittstående interesseorganisajon som ivaretar privatpraktiserende fysioterapeuters interesser i forhold til landets politiske organer, trygdeverket, kommunene og pasientene. ... Les mer

Norsk forening for fedmeforskning (NFFF)

Jul 29, 2011 |
PR: 3
Arbeider for å sette fokus på forskning, undervisning og behandling av helseskadelig overvekt og fedme. ... Les mer

Ryggforeningen i Norge

Jul 29, 2011 |
PR: 5
Informasjon om foreningen og ryggproblemer, nyheter, diskusjonsforum og gjestebok. ... Les mer

Stiftelsen Organdonasjon

Jul 29, 2011 |
PR: 6
Informasjon om stiftelsen, organdonasjon og donorkort. ... Les mer

Folkets Stralevern

Apr 6, 2015 |
N/A
Organisasjon som formidler informasjon om eventuelle helsemessige farer ved elektromagnetisk stråling i Norge. ... Les mer