Legemidler

Legemiddelsiden

Jul 29, 2011 |
PR: 4
Informasjon om reseptpliktige legemidler og blåreseptrefusjon, samt nyhetstjeneste og eposttjeneste. ... Les mer

Felleskatalogen

Jul 29, 2011 |
PR: 6
Omtale av norske og direkteimporterte farmasøytiske spesialpreparater som markedsføres i Norge. Forskrifter, adresser til firma og apotek, samt lenker. ... Les mer

Statens legemiddelverk

Jul 29, 2011 |
PR: 5
Fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Informasjon om organisasjonen, lover og regelverk, naturlegemidler, bivirkninger, kliniske utprøving og informasjon for industrien ... Les mer