Helseinformasjon

Legesiden

Jul 29, 2011 |
PR: 4
Startside for leger og annet helsepersonell. Inneholder direkte ssk i Medline og andre sskemotorer, lenkebibliotek som omfatter de fleste medisinske spesialiteter og allmenne temaer. ... Les mer

Den norske legeforening

Jul 29, 2011 |
PR: 6
Fagforening for leger og medisinstudenter i Norge. Nettstedet inneholder nyheter og informasjon om foreningens aktiviteter og interesseområder, samt om legers videre- og etterutdanning. ... Les mer

Helsebiblioteket

Jul 29, 2011 |
PR: 7
Offentlig nettsted fritt tilgjengelig for helsepersonell i Norge. Inneholder over 1800 tidsskrifter i fulltekst, medisinske databaser og en rekke andre verktøy og ressurser. ... Les mer

MedNytt

Jul 29, 2011 |
PR: 5
Tjeneste fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som har som mål å gi faglig støtte når nye metoder innføres i helsetjenesten. Databasen gir oversikt over nye metoder, lenker til vurderinger ... Les mer

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Jul 29, 2011 |
PR: 6
Kunnskapssenterets nettsider inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer og tilbyr kunnskap om effekt, nytte og kvalitet av metoder, virkemidler og tiltak innen alle deler av helsetjenesten i ... Les mer

Norsk Helsenett

Jul 29, 2011 |
PR: 5
Landsdekkende kommunikasjonsnett som knytter sykehus og andre helseaktører sammen i et sikret elektronisk nettverk. Helsenettet eies av de statlige regionale helseforetakene. ... Les mer

Norsk sykepleierforbund

Jul 29, 2011 |
PR: 5
Fagforening for sykepleiere, skal ivareta sykepleiernes interesser og rettigheter knyttet til lønn, arbeidstid, ansettelser og pensjon. ... Les mer

Oncolex

Jul 29, 2011 |
PR: 4
Oppslagsverk beregnet på helsepersonell om diagnostikk og behandling av kreft. ... Les mer

Sykepleien.no

Jul 29, 2011 |
PR: 6
Nettutgaven av tidsskriftet Sykepleien. Helse- og sykepleierelaterte nyheter, lenker til andre nettsider med helserelatert stoff, fagartikler og debatt. ... Les mer