Funksjonshemninger

Norges handikapforbund (NHF)

Jul 29, 2011 |
N/A
Rettigheter, tilgjengelighetsguide for reisemål, artikler fra medlemsbladet Handikapnytt, lokallag og landsforeninger. ... Les mer

Autismeforeningen i Norge

Jul 29, 2011 |
PR: 5
En sammenslutning av mennesker med diagnose innen autismespekteret, foreldre og andre pårørende, samt andre interesserte. ... Les mer

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Jul 29, 2011 |
PR: 6
Nyheter, rettigheter, informasjon om organisasjonens arbeidsområder og lenker. ... Les mer

Handikappede barns foreldreforening

Jul 29, 2011 |
PR: 5
Med nyheter, skole, fritid, lover, tips, epostliste og diskusjonsforum. ... Les mer

Norges handikapforbunds ungdom

Jul 29, 2011 |
PR: 4
Inneholer nyheter og informasjon om arrangement. ... Les mer

SAFO

Jul 29, 2011 |
PR: 5
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner. ... Les mer