Foreldrerett

Foreldrerett kjemper for barns rett til mor og far. Derfor kjemper vi også mot statens ideologi om at far er uviktig not til å kunne ertattes av en "medmor".

PR: 2