ECIPS

European Centre for Information Policy and Security (ECIPS) er en organisasjon som fokuserer på kritisk infrastruktur og sikkerhetstrusler.

N/A